Obranie celów pomaga w oszczędzaniu

Często zadajemy sobie pytanie, czy możemy pozwolić sobie na oszczędzanie. Prawdą jest, że niemal każdy może w jakimś stopniu zrealizować takie działanie, potrzebne jest tylko odpowiednie przygotowanie.

Ludzie z reguły oczekują wielkich korzyści po krótkim czasie, niestety niemal nigdy nie prowadzi to do sukcesu. Głównym elementem, który należy zrealizować przed podjęciem decyzji ku oszczędzaniu jest przede wszystkim postawienie sobie jakichś koncepcji.

Te, które zostaną opracowane drogą indywidualną i określone według potrzeb i możliwości konkretnej osoby, będą miały szansę ku realizacji. Aby móc postawić cele w sposób odpowiedni, przyda się znajomość analizy SMART.

Jest to narzędzie, które w prosty sposób umożliwia określenie poprawnych celów. A jej teoria sprowadza się do pięciu podstawowych cech, które muszą zawierać, są to:

  • S – Specific, czyli cele konkretne, jednoznaczne,
  • M – Measurable, inaczej mierzalne, czyli postawiony w sposób, który umożliwi zręczną analizę osiągnięć w czasie,
  • A – Achievable, znaczy cel możliwy do osiągnięcia,
  • R- Realistic, cel rzeczywisty do wprowadzenia go do rzeczywistości,
  • T – Time-bound, czyli cecha, która mówi o skonkretyzowaniu zamiarów w czasie.

Powyższa koncepcja ułatwi kreowanie celów i sprawi, że nie będą odbiegały one całkowicie od rzeczywistości. Postawione, powinny być możliwe do osiągnięcia.

Nie mogą być ani najprostsze, ani bardzo odległe i wymagające. Należy pamiętać, że ten krok pozwoli osiągnąć przyszłe marzenia o oszczędnościach.

Warto więc go nie pomijać i poświęcić chwilę na taką analizę.